ADATKEZELÉSI ÉS ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

1. Általános tájékoztatás

az AKADÉMIA KÁVÉZÓ Kft. által üzemeltetett weboldal működésével összefüggésben kezelt adatkezelésről

Társaságunk üzemelteti a www.szomszedbisztro.hu címen elérhető weboldalt (a továbbiakban: Weboldal) és a Weboldalon elérhető webáruházat (a továbbiakban: Webáruház). Jelen tájékoztató azon természetes személyek részére szól, akiknek egyes személyes adatait a Weboldal használatával, illetve a Weboldalon elérhető szolgáltatások, termékek igénybevételével, rendelésével összefüggésben a lentebb részletesen kifejtett célok érdekében kezeljük (a továbbiakban: érintettek).

Társaságunk az adatkezelés során a vonatkozó jogszabályok, így elsősorban az (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: GDPR vagy általános adatvédelmi rendelet), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) és egyéb vonatkozó jogszabály rendelkezéseinek betartásával jár el. A tájékoztatóban alkalmazott kifejezések, fogalmak alatt az általános adatvédelmi rendeletben és az Infotv.-ben meghatározott fogalmakat kell érteni.

Társaságunk, mint adatkezelő jelen tájékoztató útján tesz eleget az általános adatvédelmi rendelet 13. és 14. cikkében meghatározott tájékoztatási kötelezettségének.

Amennyiben a tájékoztatóval vagy a jogaival kapcsolatosan bármilyen kérdése merülne fel, elérhetőségeinken további tájékoztatást kérhet.

Adatkezelő bemutatása:

Név: AKADÉMIA KÁVÉZÓ Kft. (a továbbiakban: Társaság vagy Adatkezelő)
Székhely: 4032 Debrecen, Akadémia utca 96.
Adószám: 26766171-2-09
Cégjegyzékszám: 09-09-030807
Képviselő: Dr. Gyarmati Beáta ügyvezető önálló képviseleti joggal
E-mail: info@szomszedbisztro.hu
Weboldal: www.szomszedbisztro.hu
Főtevékenység: 5610 ’08 Éttermi, mozgó vendéglátás

Amennyiben Önnek bármely kérdése, panasza vagy észrevétele merülne fel jelen tájékoztatóval vagy a Társaság adatkezelésével összefüggésben, úgy az alábbi elérhetőségen tud kapcsolatba lépni velünk:

Telefon: +36 30 300 10 10
Levelezési cím: 4032 Debrecen, Akadémia utca 96
E-mail: info@szomszedbisztro.hu

2. Weboldalunkon felmerülhető adatkezelések leírása, célok szerint

2.1 Kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás

Adatkezelés
célja
Érintettek
köre
Kezelt adatok
köre
Adatkezelés jogalapjaAdatkezelés időtartama
Kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás a Weboldalon megadott telefonszámon, e-mailen, levelezési címen és Webáruházon keresztül.A Társasággal a Weboldalon megadott telefonszámon, e-mailen, levelezési címen és Webáruházon keresztül kapcsolatba lépők, kapcsolatot tartókAz érintett megadott neve, lakcíme, más címe, telefonszáma, e-mail elérhetősége, az ügy leírása, valamint minden egyéb olyan információ, amelyet az érintett az általa kezdeményezett ügyben megad.Az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja [az érintett önkéntes hozzájárulása.]Az adatközléstől számított 2 év, illetve a hozzájárulás visszavonásáig.

2.2 Megrendelések leadása, feldolgozása

Adatkezelés
célja
Érintettek
köre
Kezelt adatok
köre
Adatkezelés
jogalapja
Adatkezelés időtartama
A telefonon, e-mailben vagy a Webáruház használata során leadott megrendelések fogadása, dokumentálása.A Weboldalra látogatók, Webáruházból rendelők.Az érintett megadott neve, szállítási címe, e-mail elérhetősége, telefonszáma, azonosítószám, a megrendelt termékek megnevezése, mennyisége, vételára, a megrendelés időpontja, a fizetés módja, megtörténte, időpontja, egyéb megjegyzés a megrendeléshez.Az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pontja (az érintettel kötendő adásvételi szerződés létrehozása, a megrendelés visszaigazolásával létrejött adásvételi szerződés teljesítése).A szerződés teljesítésének megtörténtéig.
Adatkezelés
célja
Érintettek
köre
Kezelt adatok
köre
Adatkezelés jogalapjaAdatkezelés időtartama
Vételárról szóló számla kiállítása, megküldése, a számlázással összefüggő, az Adatkezelőt terhelő adózási és számviteli kötelezettségek teljesítése.A Webáruházból rendelők.Az érintett megadott neve, lakcíme, a fizetés módja, megtörténte, időpontja, azonosítószám, a számla kiállításához jogszabályban előírt vagy egészségpénztár, más szerv által esetlegesen megkövetelt további adatokAz általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pontja [az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 159. § (1) bekezdése, 169. §-a, és 202. §-a, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 167. §-a, a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény, illetve más, az adó és számviteli jogszabályban meghatározott adatszolgáltatási, nyilvántartás vezetési kötelezettség teljesítése].Az adatok felvételétől számított 8 év a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdésében foglaltak alapján.

2.3 Szállítás

Adatkezelés
célja
Érintettek
köre
Kezelt adatok
köre
Adatkezelés
jogalapja
Adatkezelés időtartama
A megrendelés során leadott igény teljesítéseA Webáruházból rendelők.Az érintett megadott neve, szállítási címe, e-mail elérhetősége, telefonszáma, azonosítószám, a megrendelt termékek megnevezése, mennyisége, vételára, a megrendelés időpontja, a fizetés módja, megtörténte, időpontja, egyéb megjegyzés a megrendeléshez.Az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pontja (az érintettel kötendő adásvételi szerződés létrehozása, a megrendelés visszaigazolásával létrejött adásvételi szerződés teljesítése).A szerződés teljesítéséig. 

2.4 Fizetés

Adatkezelés
célja
Érintettek
köre
Kezelt adatok
köre
Adatkezelés
jogalapja
Adatkezelés időtartama
A vételár online kifizetésének lehetővé tétele, teljesítése, ellenőrzése, dokumentálása.A Webáruházban a bankkártyás fizetést választók.A fizetés során megadott bankkártya adatok: az érintett megadott neve, a bankkártya száma, lejárati dátuma és más, a szolgáltató által kért adata. Ezen adatok nem kerülnek az Adatkezelő birtokába, az érintett közvetlenül a fizetési szolgáltatónak adja meg.Az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pontja (az érintettel kötendő adásvételi szerződés létrehozása, a megrendelés visszaigazolásával létrejött adásvételi szerződés teljesítése).A fizetés megtörténtéig.  
Adatkezelés
célja
Érintettek
köre
Kezelt adatok
köre
Adatkezelés
jogalapja
Adatkezelés időtartama
A vételár utánvéttel történő kifizetésének lehetővé tétele, teljesítése, ellenőrzése, dokumentálása.A Webáruházban az utánvéttel való fizetést választók.Az érintett megadott neve, szállítási címe, megrendelt termék adatai, tárgya, mennyisége, módja, vételára.Az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pontja (az érintettel kötendő adásvételi szerződés létrehozása, a megrendelés visszaigazolásával létrejött adásvételi szerződés teljesítése).A fizetés megtörténtéig.  

2.5 Weboldal látogatása, marketing

Adatkezelés
célja
Érintettek
köre
Kezelt adatok
köre
Adatkezelés jogalapjaAdatkezelés időtartama
Sütikezelés:Részletes tájékoztatást az alábbi linken elérhető „Süti” tájékoztatóból kaphat:
Süti tájékoztató itt
A Weboldalra látogatók, a Webáruházból rendelők.A Weboldalon használt cookie-k (sütik) által gyűjtött adatok.Az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja [az érintett önkéntes hozzájárulása] vagy az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pontja [mérlegelési teszt eredményeként az Adatkezelő azon jogosAz érintett hozzájárulásának a visszavonásáig, de legkésőbb az adatkezelési cél megszűnéséig.  
Hírlevél, eDM vagy más reklám, megkeresés, tájékoztatás, ajánlat közvetlen vagy közvetett üzletszerzési (direkt marketing) célból történő megküldése. Hírlevélre feliratkozók.Az érintett megadott neve, e-mail elérhetősége, azonosítószáma, IP címe.Az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja [az érintett önkéntes hozzájárulása.]Az érintett hozzájárulásának visszavonásáig, de legkésőbb az adatkezelési cél megszűnéséig. A hozzájárulás bármikor visszavonható. (Leiratkozási módok a táblázat alján.)*  
Az adatok teljességéről készített biztonsági mentésekA Weboldalra látogatók.Biztonsági mentések készítése a Weboldal, illetve a Webáruház használatával kapcsolatos folyamatok megszakítás nélküli működésének biztosítása érdekébenAz általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pontja [mérlegelési teszt eredményeként az Adatkezelő azon jogos érdeke, hogy igényérvényesítés vagy védekezés esetén az eljárások megindításához, lefolytatásához szükséges adatok, a megfelelő bizonyítékok birtokában legyen.]A biztonsági mentések elkészítésétől számított 1 hónapig.  
Weboldalra feltöltött fényképek és videókWeboldalra feltöltött fényképeken és videókon szereplő személyekAz érintett személyes képmása, hangja, a képfelvételeken látszódó arcképmása és egyéb, a megfigyelőrendszer által rögzített személyes adatai, érintettre vonatkoztató következtetések.Az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja [az érintett önkéntes hozzájárulása.]Az érintett hozzájárulásának visszavonásáig, de legkésőbb az adatkezelési cél megszűnéséig. A hozzájárulás bármikor visszavonható.  

*A leiratkozás és ezzel a hírlevél, eDM vagy más reklám, megkeresés, tájékoztatás, ajánlat üzletszerzési (direkt marketing) célból történő küldéséhez és az adatok kezeléséhez adott hozzájárulás visszavonásának módjai: elektronikusan a info@szomszedbisztro.hu e-mail címre vagy a Weboldalon fellelhető üzenetküldési felületen küldött, a leiratkozásra irányuló üzenettel, vagy a hírlevél, eDM vagy más reklám, megkeresés, tájékoztatás, ajánlat alján található linkre kattintással; postai úton az Adatkezelőnek megküldött, a leiratkozásra irányuló nyilatkozattal.

2.6 Panaszkezelés, igényérvényesítés

Adatkezelés
célja
Érintettek
köre
Kezelt adatok
köre
Adatkezelés jogalapjaAdatkezelés időtartama
A megrendelésekkel kapcsolatosan felmerülő esetleges minőségi kifogások, panaszok kezelése, ügyintézése.A Webáruházból rendelők, igényérvényesítők.Az érintett megadott neve, lakcíme, szállítási címe, telefonszáma, e-mail elérhetősége, azonosítószám, a termék megnevezése, mennyisége, vételára, a vásárlás, a fizetés megtörténte, időpontja és a panasz, hiba bejelentésnek időpontja, a panasz, hiba leírása, a vevő által érvényesíteni kívánt igény és a kifogás rendezésének módja.Az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pontja [a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. §-ában meghatározott panaszkezelési kötelezettség teljesítése].A panaszról felvett jegyzőkönyvek és az írásbeli panaszokra adott válaszok másolati példányai tekintetében a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése alapján 5 év, a vásárlók könyvébe tett bejegyzések másodpéldányai tekintetében 2 év.   
A megrendelés visszaigazolásával létrejött adásvételi szerződésből eredő adatkezelői jogok, igények érvényesítése, esetleges hatósági, peres, nemperes, peren kívüli eljárásokban történő védekezés, a szerződés körülményeinek bizonyítása. A Webáruházból rendelők, igényérvényesítők.Az érintett megadott neve, lakcíme, szállítási címe, telefonszáma, e-mail elérhetősége, azonosítószám, a megrendelt, félretett termékek megnevezése, mennyisége, vételára, a megrendelés, a fizetés módja, fizetéshez kapcsolódó bankkártya adatok, a fizetés megtörténte, időpontja, a panasz, a hiba bejelentésnek időpontja, a panasz, hiba leírása, a vevő által érvényesíteni kívánt igény és a jogvita rendezésének módja.Az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pontja [mérlegelési teszt eredményeként az Adatkezelő azon jogos érdeke, hogy igényérvényesítés vagy védekezés esetén az eljárások megindításához, lefolytatásához szükséges adatok, a megfelelő bizonyítékok birtokában legyen.]A szerződés teljesítését követő 5 év, de legkésőbb a jogi igényre vonatkozó elévülési idő végéig, az eljárások indítására nyitva álló határidő végéig tartó időtartam.   

3. Az adatkezelés módja, biztonsága

A Társaság az adatkezelést az adatoknak a saját nyilvántartásaiban, szoftvereiben történő rögzítésével, a szerverein történő tárolással végzi. Egyebekben a Társaság a személyes adatokat a saját ügyviteli, vállalatirányítási, számlázási rendszerében, más nyilvántartásában, bizonylatokban, szigorú számadású nyomtatványokban elektronikusan vagy papíralapon tünteti fel.

A Társaság a személyes adatokat bizalmasan kezeli, az adatok megőrzése érdekében megtesz minden szükséges, az adattároláshoz, adatkezeléshez kapcsolódó informatikai és egyéb biztonságos adatkezelést elősegítő technikai és szervezési intézkedéseket.

Az Adatkezelő és adatfeldolgozói a technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajtanak végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálják.

Az Adatkezelő a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

a) az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
b) hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
c) változatlansága igazolható (adatintegritás);
d) a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága)

legyen.

Az Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Az Adatkezelő a különböző nyilvántartásaiban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a tárolt adatok – kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók, és az érintetthez rendelhetők.

Az Adatkezelő a technika mindenkori fejlettségére tekintettel olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

Az Adatkezelő az adatkezelés során megőrzi

a) a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
b) a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének pontosságát és teljességét;
c) a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

Az Adatkezelő és partnereinek informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.

Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő a szolgáltató megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. A rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági esemény esetében. A rendszermegfigyelés ezen kívül lehetővé teszi az alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának ellenőrzését is.

4. Automatizált döntéshozatal, profilalkotás

Az adatkezelések során nem kerül sor automatizált döntéshozatalra, sem pedig profilalkotásra.

5. Kinek továbbíthatjuk az Ön személyes adatait?

Címzett megnevezése, székhelyeCímzett jogállásaAz adattovábbítás, -hozzáférés indoka, a címzett adatkezelési tevékenysége
Barion Payment Zrt. (1117 Budapest, Infopark sétány 1. I. ép. 5. em. 5)adatfeldolgozóA Weboldalon lévő bankkártyás fizetőkaput szolgáltató cég.
Facebook Ireland Ltd. (Facebook és Instagram) (székhely:4 Grand Canal Square, Dublin 2, Írország)adatkezelőKözösségi média platformok, melyeken reklámozzuk tevékenységünket. Ezen oldalak személyes adatokat gyűjtenek a látogatókról.
Esystem Magyarország Kft.(székhely: 1097 Budapest, Vaskapu utca 20., adószám: 25708736-2-43)adatfeldolgozóVendéglátóipari éttermi szoftver, amely rendelések ellátásához és számla kiállításához szükséges személyes adatokat kezel.
Woocommerce – Aut O’Mattic Ltd. (Ireland)Business Centre, No.1 Lower Mayor StreetInternational Financial Services CentreDublin 1, IrelandadatfeldolgozóA CMS rendszeren belül a beérkező megrendeléseket kezelő felület, az ehhez szükséges személyes adatokat kezeli.
Sendgrid, Inc.(Székhely: USA, CO 80202 Denver, 1801 California street, suite 500,adatfeldolgozóHírlevél küldő szoftver, a szolgáltatáshoz szükséges személyes adatokat kezeli.
Fiberhost-Plus Kft. (székhely: 4225 Debrecen, Északi sor 126, adószám:23466171-2-09)adatfeldolgozóA tárhely és a levelező rendszer szolgáltatásához szükséges személyes adatokat kezel.
„Netpincér” Delivery Hero Hungary Kft. (székhely: 1093 Budapest Czuczor utca 2., 1. emelet., adószám: 11187433-2-43)adatfeldolgozóMegrendelt ételek házhozszállítását végző futárcég. A kiszállításához szükséges adatokat kezeli.
Wolt Magyarország Kft. (székhely: 1085 Budapest, Salétrom utca 4. földszint, adószám: 26296702-2-42)adatfeldolgozóMegrendelt ételek házhozszállítását végző futárcég. A kiszállításához szükséges adatokat kezeli.

Az Adatkezelő a személyes adatokat a fenti címzetteken kívül más személy számára is továbbíthatja, ha az adattovábbítás jogszabály, hatóság vagy bíróság rendelkezése folytán kötelező.

Az adatfeldolgozó címzettek az érintett személyes adatait kizárólag az általunk meghatározott és szerződésben rögzített célból, utasításaink szerint kezelhetik, az adatkezelés tekintetében önálló döntési jogosultságuk nincs. Adatfeldolgozóink titoktartási kötelezettséget és szerződéses garanciákat vállalnak a feladataik teljesítése közben megismert személyes adatok megőrzésére vonatkozóan.

Az önálló adatkezelő címzettek, mint harmadik felek a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit saját maguk határozzák meg, a rájuk vonatkozó szabályok szerint, amelynek során önálló döntési jogosultsággal rendelkeznek az adatkezelés tekintetében.

6. Személyes adatok továbbítása harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez

A jelen pontban meghatározott céllal összefüggésben az érintett személyes adatait az Adatkezelő nem továbbítja sem harmadik országba, sem nemzetközi szervezethez.

7. Az Ön jogai az adatkezeléshez kapcsolódóan

Jelen pontban tömör, átlátható és érthető módon összefoglaljuk a Társaság adatkezelése kapcsán Önt, mint érintettet megillető jogokat. E jogok gyakorlására vonatkozóan további tájékoztatást kérhet a fentebb ismertetett elérhetőségeinken.

7.1 Előzetes tájékozódáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről és információkról az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon (általános adatvédelmi rendelet 13-14. cikk).

7.2 Az érintett hozzáférési joga

Az érintett jogosult arra, hogy a Társaságtól visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és az általános adatvédelmi rendeletben meghatározott kapcsolódó információkhoz hozzáférést kapjon (általános adatvédelmi rendelet 15. cikk).

7.3 A helyesbítéshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a Társaság indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését (általános adatvédelmi rendelet 16. cikk).

7.4 A törléshez való jog (“Az elfeledtetéshez való jog”)

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a Társaság indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, a Társaság pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az általános adatvédelmi rendeletben meghatározott indokok valamelyike fennáll (általános adatvédelmi rendelet 17. cikk).

A személyes adatok törlését vagy módosítását az alábbi módokon lehet kezdeményezni:

  • postai úton 4032 Debrecen, Akadémia utca 96. címen,
  • e-mail útján az info@szomszedbisztro.hu címen,
  • a kiküldött hírlevél láblécében található “kattintson ide a leiratkozáshoz” linkre kattintva.

7.5 Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a Társaság korlátozza az adatkezelést, ha az általános adatvédelmi rendeletben meghatározott feltételek teljesülnek (általános adatvédelmi rendelet 18. cikk).

7.6 Értesítési kötelezettség, a személyes adatok helyesbítéséről vagy törléséről, illetve az adatkezelés korlátozásáról

Az Társaság minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére a Társaság tájékoztatja e címzettekről (általános adatvédelmi rendelet 19. cikk).

7.7 Az adathordozhatósághoz való jog

Az általános adatvédelmi rendeletben írt feltételekkel az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa a Társaság rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az a Társaság, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta (általános adatvédelmi rendelet 20. cikk). 

7.8 A tiltakozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdésének e) pontján (az adatkezelés közérdekű vagy a Társaságra ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges) vagy f) pontján (az adatkezelés a Társaság vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges) alapuló kezelése ellen (általános adatvédelmi rendelet 21. cikk).

7.9 Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené (általános adatvédelmi rendelet 22. cikk).

7.10 Korlátozások

Az Társaságra vagy adatfeldolgozóra alkalmazandó uniós vagy tagállami jog jogalkotási intézkedésekkel korlátozhatja az általános adatvédelmi rendelet 12–22. cikkében és a 34. cikkében foglalt, valamint a 12–22. cikkében meghatározott jogokkal és kötelezettségekkel összhangban (általános adatvédelmi rendelet 23. cikk).

7.11 Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, a Társaság indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről (általános adatvédelmi rendelet 34. cikk).

8. Az Önt megillető jogok gyakorlásának keretei

Az érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti az általános adatvédelmi rendeletet (általános adatvédelmi rendelet 77. cikk).

Minden természetes és jogi személy jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben, vagy ha a felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet a benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről (általános adatvédelmi rendelet 78. cikk).

Minden érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak az általános adatvédelmi rendeletnek nem megfelelő kezelése következtében megsértették az általános adatvédelmi rendelet szerinti jogait (általános adatvédelmi rendelet 79. cikk, Infotv. 23. §).

A felügyeleti hatóság elérhetősége:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)

Posta cím: 1363 Budapest, Pf. 9.
Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
URL: http://naih.hu

Akadémia Kávézó Kft. Adatkezelő